Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Gastronenterologie-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

pplk. MUDr. Kateřina Košťálová

Na vaše dotazy odpovídají pplk. MUDr. Kateřina Košťálová
pplk. MUDr. Kateřina Košťálová

Pplk. MUDr. Kateřina Košťálová (nar. 1981 v Šumperku) vystudovala Lékařskou fakultu UK a Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany v Hradci Králové, promovala v roce 2006. Po ukončení studia nastoupila na pozici sekundární lékařky Interní kliniky 1.LF UK a ÚVN Praha. V 2014 složila úspěšně atestační zkoušku z gastroenterologie, do dubna 2021 pracovala jako zástupce staničního lékaře na Oddělení gastroenterologie, hepatologie a poruch metabolismu ÚVN a nyní pracuje jako starší lékař – specialista na Oddělení gastrointestinální endoskopie ÚVN.  Zároveň vykonává funkci odborného asistenta a lektora na 1. LF UK. Je členkou České gastroenterologické společnosti. Mezi její hlavní odborné zájmy patří zejména funkční motilitní poruchy v oblasti horního i dolního GIT a endoskopická diagnostika a terapie v horním GIT.