Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Gastronenterologie-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Na vaše dotazy odpovídají prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., se narodil v roce 1959, promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1984. V roce 1999 se habilitoval a v roce 2006 získal hodnost profesora na 1. LF UK v Praze. V roce 1996 založil Pracovní skupinu pro idiopatické střevní záněty ČR, v letech 2010-2014 byl členem ECCO Governing Board. V letech 2014-2018 působil jako předseda výboru ČGS ČLS JEP, od roku 2018 jako první místopředseda. V roce 2011 se stal šéfredaktorem časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Publikoval celkem 250 prací, z toho 39 v impaktovaných zahraničních časopisech, je autorem nebo spoluautorem 12 monografií. Od roku 2009 je přednostou Klinického centra Iscare a.s. a primářem Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty, které založil v roce 2007.