Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Gastronenterologie-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Na vaše dotazy odpovídají doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Přemysl Falt v roce 2006 dokončil 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2013 získal titul Ph.D. na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2020 habilitoval v obou vnitřní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 2015 pracuje jako zástupce přednosty, vedoucí lékař Centra biologické léčby a vedoucí lékař Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie 2. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přemysl Falt je 1. místopředsedou České gastroenterologické společnosti (ČGS) a vědeckým sekretářem Endoskopické sekce ČGS. Mezi jeho hlavní zájmy patří terapeutická digestivní endoskopie, idiopatické střevní záněty, onemocnění pankreatobiliární oblasti, jícnu, tenkého a tlustého střeva a abdominální ultrasonografie.