Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Gastronenterologie-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Funkční poruchy

Nejasná příčina váh. úbytku a bolestí břicha

19. 6. 2024
Přehled případů Funkční poruchy Nejasná příčina váh. úbytku a bolestí břicha
Dobrý den, prosím o Váš názor na následující kazuistiku - muž *1963, dosud zdráv, bez komorbidit, vyš. prvně jaro 2023 pro nespecifické pocity únavy, nočního pocení, vertiga, dále bolesti břicha a průjmy. Hospit. úvodem na neurologii, CT mozku negat., na MR mozku nespecif. ložiska, v.s. postischem., hodnoceno jako přim. věku, z neurol. hlediska negativní závěr. Doplněna CT břicha, kde popsána susp. zesílení stěny céka, ascendens a na několika tenkých kličkách. Pomýšleno na IBD, indikována koloskopie- zde opakovaně špatná příprava, tuhá stolice již od rekta, bylo nutné přijmout a vyprázdnit na oddělení, koloskopie však s negativním nálezem. Dále se objevuje intermitentně nespecifický exantém na končetinách (vidováno dermatologem - bez specifické léčby). Laboratoř zcela bez nápadností. Potíže přetrvávají, vyšetřen psychiatrem, rovněž ani psych. etiologie neprokázána. Poté začíná sledování v GE poradně... Doplněna gastroskopie - negativní nález, včetně celiakie (histologicky i serologicky). Vzhledem k předchozí diskrepanci nálezu provedena MR enterografie, kde zcela norm. nález, fek. kalprotektin 110, doplněna dále horní enteroskopie s etáž. biopsiemi - vše s negativním jak endoskopickým, tak histologickým výsledkem. Vyšetřen revmatologem, včetně kompletního autoprotilátkového panelu - negativní. Potíže přetrvávají nadále (bolesti břicha, řídké stolice do 5 denně, váh. úbytek), eliminační dieta bez efektu, laboratoř nadále bez pozoruhodností, mj. FW nízká, albumin v normě, ELFO, hepatitidy, HIV, hladina Pb - vše norma, vyloučeny porfyrie, moč. sediment, onkomarkery, chromogranin A - vše negativní. Přistoupeno k CT enterografii - negativní nález na střevu, ale popsán menší ascites. Celkově pac. nadále chřadne a neprospívá.. doplněna PET/CT - zde popsána zvýš. akumulace ve slinných žlázách (na ORL neg. nálezem, IgG4 v normě) a obraz celkové anasarky. Z terapeutických rozpaků přistoupeno k podání kortikoidů - Prednison od 30mg na 3 týdny - zcela bez efektu. Z důvodu normocyt. anemie (Hb kolem 100g/l, který bude spíše projevem anemie chron. chorob) vyšetřen na hematologii - zde vyšetření včetně imunofenotypizace také s neg. nálezem. Klinicky: prohlubující se malnutrice, udává stěhovavé bolesti břicha, více však v levé polovině, 179cm, 47kg, intermitentně se objevující těstovité otoky bérců, v laboratoři se "není čeho chytit".. uvažoval jsem i o dg. laparoskopii, ale ve světle všech negativních vyšetření pochybuji, že bychom objevili příčinu tohoto dosud stále nosologicky nedefinovaného onemocnění. Prosím o nápad, jakým směrem dál... rozbíhat "2. kolo" celého vyšetřovacího procesu nevidím v tuto chvíli jako smysluplné. Děkuji mnohokrát!
Sdílet

Reakce: 2

V popisu případu je uvedeno, že nemocný má anasarku resp. těstovité otoky a hubne, dále je uvedeno, že laboratorní vyšetření je zcela negativní až na lehkou normocytární anemii a že je normální hodnota albuminu. V dif. dg. bych pomýšlel na systémové onemocnění charakteru SLE nebo amyloidózy, vhodné by bylo podrobnější imunologické vyšetření a nefrologické vyšetření. Z odebraných biopsií z tenkého a tlustého střeva by bylo dobré ještě udělat specifické barvení na amyloid.
Progredující prostrace by mohla být také symptomem Alzheimerovy choroby. Rozhodně si myslím, že pacient netrpí funkční trávicí poruchou.

Souhlasím s prof. Lukášem, že se s velkou pravděpodobností nejedná o funkční poruchu GIT. Popisované otoky a malý ascites mohou být i následkem prohlubující se malnutrice, jelikož pacient postupně ztrácí na váze a jeho BMI je 14,7. Doporučuji konzultaci s nutricionisty, dovyšetření prealbuminu a hladiny mikronutrientů. Jistě je zde indikována nutriční podpora, formou sippingu, případně je třeba zvážit zavedení doplňkové enterální nutrice via NJS. Nutné je zjistit stravovací zvyklosti pacienta a jeho strukturu jídelníčku. Pacient již byl komplexně a rozsáhle přešetřen, není racionální opakovat již provedená vyšetření. Vyloučila bych ale cévní příčinu bolestí břicha, například chronickou mesenteriální ischemii, případně ještě zvážit doplnění vyšetření k vyloučení TBC, popř. střevní TBC. V poslední řadě lze zvažovat i explorativní laparotomii. Je vhodné doplnit hormonální profil, zejména hormony štítné žlázy.

Další případy

Pacientka J.D. léčena dlouhodobě pro bolesti v zádech při velkém pracovním vytížení. Pracovala asi 10 hodin denně v zemědělství, nyní stáří 50 roků. Při dlouhodobém léčení antirevmatikem Brufen 400 došlo k trvalému poškození částečně žaludku, částečn...

Je v České republice dostupná endoskopická léčba refluxní choroby jícnu (RCHJ) ? 

Dotaz: Vážení kolegové, v poslední době se setkávám s narůstajícím počtem pacientů, u kterých standardní farmakologická terapie inhibitory protonové pumpy (PPI) nevede k adekvátní kontrole symptomů refluxní choroby jícnu (GERD). Mohl/a byste mi, pros...